Xoài thanh ca

Xoài thanh ca

They are slow-growingevergreenshrubs or short trees, from 2.5 to 4.5 meters (8 to 15 ft) tall, with dense branches, sometimes bearing smallthorns. Theleaves are dark glossy green, and the flowersare white, similar to other citrus flowers, borne singly or clustered in the leaf-axils. Depending on size, the kumquat tree can produce hundreds or even thousands of fruits each 

Compare
Danh mục:

They are slow-growingevergreenshrubs or short trees, from 2.5 to 4.5 meters (8 to 15 ft) tall, with dense branches, sometimes bearing smallthorns. Theleaves are dark glossy green, and the flowersare white, similar to other citrus flowers, borne singly or clustered in the leaf-axils. Depending on size, the kumquat tree can produce hundreds or even thousands of fruits each 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xoài thanh ca”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *